söndag 25 oktober 2015

Nu gäller det att komma ifatt

Nu är det andra naturlagar som gäller! Det är inte längre strategin att koncentrera oss på att fixa entrén, hallen och salen utan nu gäller att förbereda oss på att det ska borras för bergvärme och installera värmeelement och installera handikapptoalett och dusch och handikappanpassa en ny entré där köksingången är idag. Så vår strategi får bli att göra ytorna som vi inte kommer åt efter det att elementen är monterade på plats,  färdiga. I detta fall handlar det om cirka 20 nygamla värmeelement. Några av ytorna är målade, t ex där väggytan är med dubbelfasspånt andra ytor är, där omgivande ytor kommer att tapetseras. Eftersom de nya elementen ska likna en typ som fanns i början av 1900-talet så måste väggen bakom elementet målas eller tapetseras med färg och/eller mönster som matchar färg och mönster på hela väggen. Elementen består nämligen av tjocka flens vilket gör att man ser rakt igenom. Det gäller alltså att få bort den gamla väggytan, spackla och slipa så vi kan grundmåla eller klistra tidningspapper för att få en jämn yta. På den ytan ska det sedan målas eller tapetseras. Målningen kan ta en ganska lång tid eftersom det blir 3-4 lager linoljefärg som ska torka mellan varje moment. En strykning kan ta flera dagar att torka.

Här ska det sitta ett extra stort element. Hur och var kommer rören till och från elementet?

Här kommer en sammanställning på åtgärder som vi börjat med. Det gäller att ta bort de nya lagren så man kommer in till ursprunget. Köket har dubbelfasspånt både i taket och på väggarna. Vid någon av de senaste förändringarna har inneburit att man lagt till s k tretexskivor, troligen i syfte att öka isoleringen. Det ökar tjockleken självklart och har inneburit att man har varit tvungen att öka bredden på fönsterbrädan. Så nu när vi minskar tjockleken, in till dubbelfasspånten, så måste vi också minska fönsterbrädans bredd. Vi förutsätter att den minskade väggtjockleken också ger minskad isolering, men det kommer att kompenseras med hjälp av mer effektiv värme genom elementen.  
Nostalgi Djup 160 höjd 450
Ett exempel på hur ett element kan ha sett ut i början på 1920-talet.Detta fanns bakom masoniten i serveringsrummet. En begynnande rötskada har hejdats troligen genom att man bytt ut virke på utsidan som gjorde att det blev vattentätt och rötan avstannande.

På en rejält nedsmutsad yta i köket fanns dessa lager. Det kan kännas lite som strutsmetoden när man gömmer denna yta under ett antal lager. "Huvudet i sanden."


Här hittade vi ett dörrhål mellan köket och skrubben bakom nuvarande diskbänk. Det intressanta med detta är att det finns exakt  likadan träimitation på dörrar i köket på Fröberget. Här använder man en teknik som brukar kallas "ådring".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar