söndag 27 februari 2011

Jag har en bisyssla

Jag kommer troligen inte kunna hålla mig ifrån att skriva om biodling på den här bloggen, som egentligen ska handla om växtodling. Så det är väl lika bra att sätta igång med en gång. Och detta trots att det inte händer så mycket med bina just nu. Det finns ju självklara kopplingar mellan biodling och växtodling. Utan pollinering blir det inte mycket med frukt- och bärodling och dessutom ska jag i köksträdgården jobba en del med att ta hand om frö till kommande utsäde.
Vi hade en ganska tidig och kort invintring i höstas tack vare den tidiga snön och kylan. Dessutom har det inte varit, så här långt, någon varm period som lockat fram bina. Den tidiga vintern gjorde att det var en hel del ”sommarbin” kvar inne i kupan när bina gick ihop i ett vinterklot. Tyvärr har inte sommarbina någon möjlighet att övervintra. Många av dem var redan hårt slitna när bina slutade att flyga ut. Det gjorde att de dog inne i kupan och städbina hade slutat för säsongen. Jag har vid mina kontroller sett att det låg en hel del bin på kupans botten, så idag när det var lite uschigt väder skrapade jag mycket försiktigt ut de döda bina. Nu visade det sig att det nog inte var någon risk att de döda bina låg för luftväxlingen. De var inte så många som jag trott. 


Det bästa sättet att kontrollera status av bisamhället är att tjuvlyssna på bina. Det gör man bäst genom flustret. Ni kan tro att jag får konstiga blickar från vandrare som går på vägen just utanför gärsgårn’ (en för övrigt, mycket vacker östgötsk långgärdesgård). Där ligger jag på knä framför kupan, med böjd rygg, till synes tillbedjande högre makter. Förmodligen är det en efterkonstruktion, men frågan är om jag inte hört rätt, när jag tyckt mig hör att stegen både blir längre och snabbare. Men kära vandrare, jag bara lyssnar på vad bina har att berätta. Det är inget konstigt i det…..eller?

tisdag 22 februari 2011

Nu komposten(!) med ett brev

Jag nämnde NordGen i ett tidigare inlägg. Det är en organisation som har till uppgift att, som de själva uttrycker det: NordGens grundläggande uppgift är att bidra till att säkra en bred genetisk mångfald av de resurser som kan kopplas till mat och lantbruk. Det görs genom bevarande och hållbart nyttjande, genom ett idogt dokumentations- och informationsarbete samt genom internationella avtal.
Detta arbete är kostsamt och det är anledningen till att Norden valt en gemensam lösning. Varje land har också nationella program för genetiska resurser.”

Det betyder att man samlar in och sparar bland annat på fröer av många, så kallade lantsorter. För att ha en frisk fröbank så fröodlar man allt som går att fröodla. Det som måste odlas på annat sätt, till exempel potatis och frukt finns den typ av odlingar också.
Det man gör med frömaterialet är att torka det extra hårt och förpackar det i absolut lufttäta förpackningar för att lagringstiden ska bli så lång som möjligt. De gör också små portionsförpackningar ungefär lika stora som de förpackningar man köper i handeln. NordGen har en webplats där materialet är registrerat i en stor sökbar databas. Under vissa givna regler har man möjlighet att beställa ur detta material, även som privatperson. Detta har jag gjort och i dag kom posten med ett brev. Med i försändelsen fanns:
Vicia faba ’Grebo’ bondböna
Pisum sativum var. arvense ’Östgöta gulärt’
Pisum sativum ssp. Sativum ’Zinkgruvan’ ärt
Pisum sativum ssp. Sativum ’Östgöta märgärt’
Brassica napus var. Napobrassicia ’Östergyllen’ kålrot
Brassica napus var. Napobrassicia
’Östgöta II’ kålrot

Du hittar NordGen under följande adress www.nordgen.info

tisdag 15 februari 2011

Vilka lärdomar kan jag dra av förra årets odlingsförsök?

Att man inte ska ha för bråttom med att så på friland hade jag blivit varnad för, men trots det kom nog de flesta bönorna ut för tidigt. Dessutom kanske lite för djupt. En av de högst prioriterade investeringarna får nog bli en jordtermometer. Att avgöra om jorden rett sig genom att smula jord i handen är nog en erfarenhet som får komma så småningom.
Bästa investeringen förra året är utan tvekan” Den lille krukmakaren”.   Så perfekt! Att kunna gör obegränsat med såkrukor att förgro i, är värt hur mycket som helst. Att det dessutom är nedbrytbart och att krukan försvinner på ett par veckor efter utplantering är ju toppen. Krukmakaren går att köpa från flera håll. Ett sådant är Runåbergs fröer

söndag 13 februari 2011

Det känns orättvist långt till att odlingssäsongen startar

Om några veckor drar jag till Spanien. Där nere ligger temperaturen runt 16-17 grader och har gjort så en längre tid. Där har man säkert kunnat påta i jorden ganska länge, men här hemma är det långt kvar tills jorden reder sig eller som vi säjer här i mitten av Östergötland "oer sä". Men, visst, det är vackert. Eller....?
Nu är tiden för planering den rätta. Det kommer troligen gå iväg en fröbeställning till, innan det får räcka för den här säsongen. Just nu har jag lite problem med kålrot 'Östgöta II', men jag tror att jag kan få tag i den genom NordGen. Det är nämligen så att jag har lovat förvaltaren i naturreservatet att även växtmaterialet ska ha sina rötter i 1920-talet. Därför kommer jag säkert även i år att förgro både 'Agnes målla' och Kardon.