fredag 13 november 2015

En av två

Det finns två skorstensstockar i Tinnerö mangårdsbyggnad. På just den här har tegelarbetaren från början av 1900-talet skickat en liten hälsning i form av ett par avtryck av två fingrar. Tegel har en mycket intressant historia. Här kan du läsa mer om tillverkning av bland annat tegelstenar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Teglets_historia

Den sitter ivägen

 
Den här sotluckan som ska serva sotaren när det blir dags att rengöra skorstenen sitter på alldeles fel plats. Framför den ska bergvärmens elektronikskåp stå vilket gör att den är i stort sätt omöjlig att nå, men vi flyttar den till andra sidan av skorstensstocken. Då får vi ju också chansen att göra den ren. Färgen ska bort. Sandblästring kanske? Då får vi möjlighet att testa sandblästring av den öppna spiseln. Det finns en bild av öppna spiseln från 1920-talet och där är den helt omålad.