fredag 13 november 2015

En av två

Det finns två skorstensstockar i Tinnerö mangårdsbyggnad. På just den här har tegelarbetaren från början av 1900-talet skickat en liten hälsning i form av ett par avtryck av två fingrar. Tegel har en mycket intressant historia. Här kan du läsa mer om tillverkning av bland annat tegelstenar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Teglets_historia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar