lördag 17 januari 2015

...mera tyre

Att furuvirke med inslag av tyre är långt mer hållbart jämfört med furuvirke utan tyre är ju en sanning med mycket låg tradition. Det har människan vetat om i årtusenden. Det är ju då mycket märkligt att vi tror oss att med konstgjorda kemikalier kunna ersätta tyret. Tyret finns ju där helt naturligt. Förr så var det naturligt att man gick ut i skogen lite då och då för att med yxa hugga in skador i tallar. Trädet svarar då med att plocka fram sitt konserveringsmedel för att skadan inte ska ge bestående skador. Visste man med sig att det om några år var dags att byta sina fönsterbågar i husen så gick man ut och inventerade sitt bestånd av fetved. Om det inte fanns tillräckligt så såg man till att fixa till skador som skulle ge fetved i de lämpligaste träden. Det finns en förening som heter Fetvedens Vänner. De har en hemsida som beskriver hur man får furor att producera tyre. http://www.fetvedensvanner.com/ Vid gamla kvistar i växande träd är det till exempel redan igång en naturlig process som man kan utnyttja för att ge ännu mer fetved. När en kvist bryts av på ett växande träd blir den yttre splitveden också skadad. Då bildar furan tyre för att stoppa förruttnelsen.
Jag ser att i virket man har använt till fönsterbågarna i Tinnerö, att det är mycket kvistar. Där är det tyre i hela virket. Det har säkert inte varit lätt att såga och att fräsa eller hyvla ut listverket. Men jag tycker mig ana att det nog inte bara är av skönhetsvärdet man formar en fönster- eller golvlist som man gjort. Det finns ganska mycket sprickor i listerna, som nog kommit med åren när huset rört sig i väder och vind eller kanske redan när det hyvlade virket torkade. Om virket inte varit så bemängt med tyre så hade det nog bildats betydligt allvarligare skador som skulle gett stora hållfastproblem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar