torsdag 15 januari 2015

Tyre, Töre, Tjärved, Fetved, kärt barn har många namn.

Läs vad som står i Svensk etymologisk ordbok (1922). I Projekt Runeberg finns beskrivet ord och ordstammar, men även kopplingar till det fornnordiska språket.

- Project Runeberg -  


Utdrag ur Projekt Runeberg, Svensk etymologisk ordbok http://runeberg.org/svetym/

töre, tyre, kådig furuved, i riksspr.
även: torr ved, Rhezelius o. 1635, Linné
osv.: ty re; Linné 1747: töre; i dial.
även: torre = isl. tyr(o)i, no. tyr(v)e,
fore, av urnord. *tirwia~ av ä.
*terwia-n., en speciellt nordisk bildning av
stammen *terw- i tjära (se d. o.), besl. med
trä; jfr det likabetydande litau. dervå.
Med avs. på formen se Kock Uml. u.
Brech. s. 230 o. i fråga om bildningen
jfr kollekt, böke, eke, törne, virke
osv. ävensom urnord. *ferwia- (se
Fyris) till urnord. *ferwön, ebb,
strandbädd (se Fjäre) som *terwia- (= töre)
till *terwön (= tjära). Samma betyd,
av ’töre’ har i no. även f yre, egentl.:
furuved, furuskog - sv. dial. fyre (se
fur). - I ty. i stället kienholz : kien (se
kimrök); hos Homerus Odyss. XVIII:
åaidas ack. plur. (till daiö, antänder).
En renskrapad fönsterkarm med en av de många kvistarna
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar